Our Team / Oral Surgeons

Dr. János Lestyán

Oral surgeon

Dr. Balázs Jenei

Dentoalveolar surgeon